fredag 12 september 2014

Välkommen!

Det här är bloggportalen för Bild och Visuell Kultur vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg.
Till höger hittar du länkar till de olika kurserna i bildlärarutbildningen. Under respektive kurs finns ytterligare länkar till studenternas bloggar.

Vi använder oss av blogg för reflektera kring processer och utforskande såväl didaktiskt som konstnärligt. 

Vill du veta mer om våra utbildningar besök HDK eller Göteborgs Universitet


God titt!


Arbetslaget Bild och Visuell Kultur

tisdag 7 maj 2013

Prel. dagordning för Konstkårens fullmäktige 15 maj, 2013 kl.16:30-19:00


DAGORDNING
KONSTKÅREN
FULLMÄKTIGE #3
ONS 15/05 - 2013
16.30 - 19.00
1. PRELIMINÄRER
1.1 MÖTETS ÖPPNANDE
1.2 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
1.3 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER
Mötesordförande
Sekreterare
Justeringspersoner
1.4 FASTSTÄLLANDE AV FULLMÄKTIGELEDAMÖTER/RÖSTLÄNGD
1.5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
1.6 MÖTETS BESLUTMÄSSIGHET*
2. BESLUTSÄRENDEN
2.1 REVISION AV STADGAR
2.2 PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
2.3 SEKTIONSINDELNING FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
2.4 MANDATFÖRDELNING I FULLMÄKTIGE KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
2.5 ANSVARSFRIHET FÖR PRESIDIUM OCH STYRELSE VERKSAMHETSÅR 2011/2012
3. VAL
3.1 GENOMGÅNG AV VALFÖRRÄTTANDE
3.2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
3.3 VAL AV VICE ORDFÖRANDE FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
3.4 VAL AV KASSÖR FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
3.5 VAL AV ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
4. EKONOMISKA BESLUT
4.1 MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
4.2 PRELIMINÄR BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
4.3 ARVODERING AV STYRELSE FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
5. INFORMATIONSÄRENDEN
5.1 INFORMATION FRÅN PRESIDIET*
5.2 INFORMATION FRÅN SEKTIONERNA
6. DISKUSSIONSÄRENDEN
6.1 EKONOMIHANTERING FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
7. ÖVRIGA FRÅGOR
8. MÖTETS AVSLUTANDE
8.1 NÄSTA MÖTE
8.2 MÖTESUTVÄRDERING
8.3 MÖTETS AVSLUTANDE
BEGREPPS- OCH ROLLFÖRKLARING
*Mötet är beslutsmässigt om minst fem av nio ledamöter är närvarande
*Presidiet avser ordförande och vice ordförande

söndag 14 oktober 2012

ÖPPEN FÖRELÄSNING 16 oktober 18.00-20.00

HDK- Bild och Visuell Kultur
bjuder på fyra öppna föreläsningar som ingår i kursen:
Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling


Det Överraskande
tisdag 16 oktober kl 18.00-20.00
Maja Gunn, doktorand i mode-design:
Maja Gunns arbeten rymmer ett undersökande av karaktärer och
berättelser med ett laborerande kring kopplingen mellan kläder, kropp
och identitet. Hennes erfarenhet sträcker sig från modeföretag i
Sverige och USA till en rad frilansuppdrag och arbeten med kostym för
teater och film. Sedan ett par år tillbaka undervisar hon och bedriver
forskning i Designmetodik inom mode vid Textilhögskolan i Borås. Under
föreläsningen på HDK kommer Maja Gunn berätta om sin praktik med fokus
på projekt kring kläder och konceptuellt mode.

Det Förhållande
tisdag 23 oktober kl 18.00-20.00
Elin Wisktröm, konstnär och bitr. rektor Göteborgs konstskola
(fd Professor på Umeå Konsthögskola)
Varför rör sig människor som spårvagnar?
Elin Wikström är förknippad med en socialt engagerad konst, vars syfte
är att utforska människors samspel med varandra. Den relationella
estetiken, som hon företräder, innebär att publiken tar en aktiv del i
händelseförloppet och betraktarens reaktioner blir centrala. Hennes
konst blir ett sätt att sätta igång ett samtal. Genom sina aktioner
eftersträvar hon att ifrågasätta de normer och konventioner som styr
vår vardag och som anses självklara i dagens samhälle.
http://www.goteborgsfria.nu/artikel/91072#ixzz24SwXkiPp

Det relationella
Tisdag 13 november kl 18.00-20.00
Jonas Aspelin, Docent i pedagogik, fil.dr. i sociologi.
1) Pedagogiska möten:
På en elementär nivå står relationell pedagogik för pedagogiska möten
mellan två parter, till exempel läraren och eleven, där den förra
parten understödjer den andras mänskliga mognad. Läraren och eleven är
delaktiga i en ömsesidig process. Det betydelsefulla inträffar i en
gemensam sfär. Läraren upplever från elevens sida av relationen och
svarar an på ett sätt som är produktivt. Eleven erkänns sådan han/hon
är i denna stund och ges samtidigt en vink om varthän hon bör gå.
Läraren skapar inte sådana möten. Läraren kan och bör verka för att de
möjliggörs men det väsentliga inslaget är oförutsägbart. Var och en
som förverkligar sådana möten är också relationella pedagoger i denna
mening. Den här formen av pedagogik är inneboende i utbildning.
Uttryckt ur den vuxnes synvinkel handlar det om ett förhållningssätt i
pedagogisk praxis.
http://relationellpedagogik.se/relped4.html

Alla föreläsningar är öppna för allmänheten, på svenska och ges i Stora Hörsalen på HDK.
HDK — Högskolan för Design och Konsthantverk

Besöksadress: Kristinelundsgatan 6-8. Göteborg

BVKFG1, Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling, 7,5 högskolepoäng
What are you doing? Contemporary art as an educational action, 7.5 higher education credits
är en högskolekurs som ger sig in i det svårdefinierade och magiska området pedagogik
som konst och konst som pedagogik. En stor inspirationskälla och grundläggande förståelse för
kursens innehåll utgår från det akademiska fältet Performance Studies.Kontakt: Fredric Gunve: fredric.gunve@hdk.gu.se
Fredric Gunve
Högskolan för Design och Konsthantverk
Göteborgs universitet, Bild och Visuell Kultur
Box 131, 405 30 Göteborg

torsdag 4 oktober 2012

Picknick på Kulörtakontoret

Hej studenter på LBD360


Sista dagen på DET OFFENTLIGA RUMMET SOM KLASSRUMs uteaktivitet avslutas med en picknick, och presentation av era arbeten.

Tag med kaffe, kaka, bakelser, tårtor, helstekttofugris, majskolvar, och annat som passar din personlighet när det kommer till offentliga matsituationer!

Kom till Kulörtakontoret på Frölunda Kulturhus fredag 5 oktober kl.9.00På måndag 8 oktober börjar gestaltningsarbetet.Hälsningar Mattias och Fredric.fredag 28 september 2012

Ready or not....

Ready or not....
måndag 1 oktober, träffas vi på Frölunda Kulturhus kl 9.00.
 
Tag med något som presenterar det arbete du gjort hittills
och som går att sätta upp på den vägg vi har på kulturhuset.

För er som inte satt upp era Haikus, ta med och sätt upp även dom.
Kom ihåg att det handlar om att både ta och ge till området.


Vi ses.

Hälsningar Mattias och Fredric.


måndag 24 september 2012

KULÖRTAKONTORET

Från 24 september till 5 oktober arbetar bildlärarstudenterna i Frölunda.
Kursen heter det offentliga rummet som klassrum och är en kurs som utgår från det oförutsedda.
Att vara lärare innebär att hantera det oförutsedda.

De kommande två veckorna rör sig studenterna i området för att fascineras intresseras undersöka ifrågasätta  kartlägga dokumentera samtala driva runt och förundras.

lördag 15 september 2012

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR HT 12

HDK- Bild och Visuell Kultur
bjuder på fyra öppna föreläsningar som ingår i kursen:
Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling

Det påtvingade
tisdag 18 september kl 18.00-20.00
Fredric Gunve, konstnär, universitetsadjunkt och kursansvarig.
Lura hit och lås in dom med institutionella knep.
Kalla det undervisning, utbildning, kurs!
Kalla dem studenter, professorer, lärare!
En föreläsning om och med undervisning som konst och föreställning och
lömskheten i yrkena konstnär och lärare. Hur vi lockar
in för att lära, undervisa, hela, underhålla eller på andra sätt hålla
den mellanmänskliga relationen mellan deltagarna vid liv.
Vad gör vi/jag när vi gör konst av undervisningssituationen?

Det Överraskande
tisdag 16 oktober kl 18.00-20.00
Maja Gunn, doktorand i mode-design:
Maja Gunns arbeten rymmer ett undersökande av karaktärer och
berättelser med ett laborerande kring kopplingen mellan kläder, kropp
och identitet. Hennes erfarenhet sträcker sig från modeföretag i
Sverige och USA till en rad frilansuppdrag och arbeten med kostym för
teater och film. Sedan ett par år tillbaka undervisar hon och bedriver
forskning i Designmetodik inom mode vid Textilhögskolan i Borås. Under
föreläsningen på HDK kommer Maja Gunn berätta om sin praktik med fokus
på projekt kring kläder och konceptuellt mode.

Det Förhållande
tisdag 23 oktober kl 18.00-20.00
Elin Wisktröm, konstnär och bitr. rektor Göteborgs konstskola
(fd Professor på Umeå Konsthögskola)
Varför rör sig människor som spårvagnar?
Elin Wikström är förknippad med en socialt engagerad konst, vars syfte
är att utforska människors samspel med varandra. Den relationella
estetiken, som hon företräder, innebär att publiken tar en aktiv del i
händelseförloppet och betraktarens reaktioner blir centrala. Hennes
konst blir ett sätt att sätta igång ett samtal. Genom sina aktioner
eftersträvar hon att ifrågasätta de normer och konventioner som styr
vår vardag och som anses självklara i dagens samhälle.
http://www.goteborgsfria.nu/artikel/91072#ixzz24SwXkiPp

Det relationella
Tisdag 13 november kl 18.00-20.00
Jonas Aspelin, Docent i pedagogik, fil.dr. i sociologi.
1) Pedagogiska möten:
På en elementär nivå står relationell pedagogik för pedagogiska möten
mellan två parter, till exempel läraren och eleven, där den förra
parten understödjer den andras mänskliga mognad. Läraren och eleven är
delaktiga i en ömsesidig process. Det betydelsefulla inträffar i en
gemensam sfär. Läraren upplever från elevens sida av relationen och
svarar an på ett sätt som är produktivt. Eleven erkänns sådan han/hon
är i denna stund och ges samtidigt en vink om varthän hon bör gå.
Läraren skapar inte sådana möten. Läraren kan och bör verka för att de
möjliggörs men det väsentliga inslaget är oförutsägbart. Var och en
som förverkligar sådana möten är också relationella pedagoger i denna
mening. Den här formen av pedagogik är inneboende i utbildning.
Uttryckt ur den vuxnes synvinkel handlar det om ett förhållningssätt i
pedagogisk praxis.
http://relationellpedagogik.se/relped4.html

Alla föreläsningar är öppna för allmänheten, på svenska och ges i Stora Hörsalen på HDK.
HDK — Högskolan för Design och Konsthantverk

Besöksadress: Kristinelundsgatan 6-8. Göteborg

BVKFG1, Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling, 7,5 högskolepoäng
What are you doing? Contemporary art as an educational action, 7.5 higher education credits
är en högskolekurs som ger sig in i det svårdefinierade och magiska området pedagogik
som konst och konst som pedagogik. En stor inspirationskälla och grundläggande förståelse för
kursens innehåll utgår från det akademiska fältet Performance Studies.Kontakt: Fredric Gunve: fredric.gunve@hdk.gu.se

Högskolan för Design och Konsthantverk
Göteborgs universitet, Bild och Visuell Kultur
Box 131, 405 30 Göteborg